Chính sách đổi trả hàng tại tiệm 568 Đường Láng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Tiệm cầm đồ 568 Đường Láng chỉ thu thập thông tin cần thiết để thực hiện các giao dịch cầm đồ và bảo mật tài sản của khách hàng.
– Thông tin thu thập bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMND/CCCD, thông tin tài sản cầm đồ.
– Tiệm cầm đồ 568 Đường Láng cam kết không sử dụng thông tin của khách hàng cho mục đích khác ngoài việc thực hiện giao dịch cầm đồ và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin.

2. Phương thức thu thập thông tin

– Thông tin của khách hàng được thu thập trực tiếp tại Tiệm cầm đồ 568 Đường Láng khi khách hàng thực hiện giao dịch cầm đồ.
– Ngoài ra, Tiệm cầm đồ 568 Đường Láng không thu thập thông tin khách hàng qua bất kỳ kênh nào khác.

3. Bảo mật thông tin

– Tiệm cầm đồ 568 Đường Láng cam kết bảo mật thông tin của khách hàng bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp như mã hóa dữ liệu, giám sát truy cập thông tin, đảm bảo an ninh mạng.
– Tiệm cầm đồ 568 Đường Láng chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu công việc truy cập thông tin khách hàng và họ phải tuân thủ các quy định nội bộ về bảo mật thông tin.

4. Thời hạn lưu trữ thông tin

– Tiệm cầm đồ 568 Đường Láng sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng trong thời gian cần thiết để thực hiện các giao dịch cầm đồ và tuân thủ các quy định pháp luật.
– Khi thông tin không còn cần thiết, Tiệm cầm đồ 568 Đường Láng sẽ tiến hành xóa thông tin.

5. Quyền của khách hàng

  • Khách hàng có quyền yêu cầu Tiệm cầm đồ 568 Đường Láng cung cấp thông tin về mình đã được thu thập.
  • Khách hàng có quyền yêu cầu sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
  • Khách hàng có quyền khiếu nại nếu Tiệm cầm đồ 568 Đường Láng vi phạm các quy định về bảo mật thông tin.

6. Liên hệ

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

  • Địa chỉ: Số 568 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội
  • Hotline: 078.323.8386
  • Email: quanbaphuong@gamil.com

Lorem ipsum dolor sit amet...